Cymru

Mae Grŵp Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru (CIPR) ar gyfer cyfathrebwyr proffesiynol. Mae ein haelodau’n gweithio ar draws busnesau, diwydiant, sefydliadau cysylltiadau cyhoeddus ac mewn llywodraeth, addysg, iechyd a chyrff cyhoeddus eraill.

Dewislen

Cadeirydd

Rhian Moore MCIPR
Tel: 07867 332 867
Email: 
Rhian.Moore@GWR.com

Rise & Shine!

Mae CIPR Cymru yn cynnal cyfres o weithdai brecwast a digwyddiadau gyda siaradwyr ar gyfer aelodau – ein sesiynau ‘Rise & Shine!’

Mae’r rhaglen yn cyfuno seminarau ymarferol, ymweliadau â’r cyfryngau a’r cyfle i glywed gan arbenigwyr cyfathrebu Cymreig a chenedlaethol o broffil uchel. Dyma’r cyfle perffaith hefyd i gwrdd â chydweithwyr cysylltiadau cyhoeddus dros frecwast a llwyddo i gyrraedd eich desg mewn pryd i ddechrau diwrnod o waith.

Dewiswch eich digwyddiadau Rise & Shine! a chael rhagor  o wybodaeth a chadw lle.

Social Shorts 

Dyma’r gwrthgyffur i sesiynau hyfforddi sy’n parhau drwy’r dydd. Mae Cyrsiau Call yn ddigwyddiadau dysgu a rhwydweithio anffurfiol a chynhwysol.

Mae pob sesiwn nos wedi ei chynllunio i fynd i’r afael â thuedd, her neu broblem newydd, gan wynebu’r arfer o gysylltiadau cyhoeddus, yn sgil newidiadau ac esblygiadau cyflym mewn technolegau digidol a chymdeithasol.

Cynhelir y digwyddiadau yn Golley Slater, Wharton Place, Wharton Street, Caerdydd, CF10 1GS.

Dewiswch eich Cyrsiau Call, a chael rhagor o wybodaeth a chadw lle.

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae CIPR ledled y DU ac yn cynnig hyfforddiant a datblygiad sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol y gelwir amdanynt fwyfwy gan gyflogwyr. Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau safonau proffesiynoldeb ac ymddygiad uchel ymhlith ein haelodau.

Mae pwyllgor o weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus o Gymru yn gofalu am fuddiannau aelodau o’r Grŵp Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus yng Nghymru - gan drefnu digwyddiadau blynyddol a misol; trefnu a chyfathrebu datblygiad hyfforddiant a gyrfa yng Nghymru; darparu llais i’r proffesiwn yng Nghymru; cyfathrebu gwybodaeth Grŵp CIPR cenedlaethol i’r aelodaeth yng Nghymru; a gweithio mewn partneriaeth â phrifysgolion yng Nghymru mewn nifer o feysydd.

Digwyddiadau

Mae Grŵp CIPR Cymru yn arddangos y cyfathrebu gorau gyda’n Gwobrau Pride  blynyddol. Maent yn ffordd addas o ddathlu datblygiad cysylltiadau cyhoeddus - gan dynnu sylw at ymrwymiad aelodau i waith o safon uchel a phwysigrwydd cynyddol y proffesiwn yng Nghymru.

Mae aelodau Grŵp CIPR Cymru yn cyfarfod yn gyson er mwyn dal i fyny â chydweithwyr a chlywed gan ystod eang o siaradwyr. Mae’n ffordd dda o ddod i wybod am y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant. Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau am ragor o wybodaeth.

Training - ImPRove

Hyfforddiant Grŵp CIPR Ymarferol i Weithwyr Cysylltiadau Cyhoeddus Proffesiynol yng Nghymru

Mae Grŵp CIPR Cymru yn trefnu rhaglen o ddatblygu ymarferol a sgiliau cost effeithiol iawn ar gyfer gweithwyr cysylltiadau cyhoeddus proffesiynol yng Nghymru.

Trwy gyfrwng cyfres o gyrsiau diwrnod fforddiadwy yng Nghymru, rydym yn anelu at osod hyfforddiant o ansawdd uchel o fewn cyrraedd i bob ymarferydd, boed hynny ar y safle neu drwy asiantaeth.

Mae pob un o’r hyfforddwyr wedi eu cymeradwyo gan Grŵp CIPR ac mae ganddynt hanes rhyngwladol o ragoriaeth wrth gyflwyno cyrsiau sydd wir yn helpu pobl cysylltiadau cyhoeddus ar bob lefel i wella yn eu swyddi. Caiff cyrsiau ImPRove hefyd eu cydnabod dan y rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus Grŵp CIPR:

Datblygu sgiliau fforddiadwy, cyfleus ac effeithiol iawn

Mae’r ffioedd cyrsiau yn darparu gwerth am arian nad oes mo’i debyg yn yr amseroedd anodd hyn. Yn ogystal, gall aelodau o Grŵp CIPR fanteisio ar ostyngiadau arwyddocaol iawn, gan wneud y pecyn hwn hyd yn oed yn fwy deniadol.

Dewiswch eich digwyddiadau hyfforddi ImPRove, a chael rhagor o wybodaeth a chadw lle.

Aelodaeth

I gael mwy o wybodaeth am fuddion aelodaeth o CIPR Cymru, cliciwch ar aelodaeth. Os hoffech ymuno â Grŵp CIPR Cymru neu os hoffech fwy o wybodaeth cysyllwch â'r Cadeirydd, Rhian Moore MCIPR yn  Rhian.Moore@GWR.com