Social Shorts Cymru - The new plans for S4C’s move to Carmarthenshire (and why it’s not as crazy as the Cardiff media think!)

Gwyn Williams is Director of Communication at S4C and responsible for all elements of communication including Public Relations, Promotion, Advertising, Image and Brand and Social Media. Before S4C Gwyn was Director of Communications at the Welsh Language Commissioner and before that he worked in the television industry since the days of Umatic. Living outside Caernarfon and working in Cardiff he spends half his life on Arriva Trains Wales!

Gwyn Williams yw Cyfarwyddwr Cyfathrebu S4C ac yn gyfrifol am holl agweddau cyfathrebu gan gynnwys Cysylltiadau Cyhoeddus, Hyrwyddo, Hysbysebu, Delwedd a Brand a’r Cyfryngau Cymdeithasol. Cyn S4C Gwyn oedd Cyfarwyddwr Cyfathrebu Comisiynydd  y Gymraeg a chyn hynny bu’n gweithio yn y diwydiant teledu ers dyddiau Umatic. Yn byw tu allan i Gaernarfon a gweithio yng Nghaerdydd, mae’n treulio hanner ei fywyd ar Arriva Trains Wales!

This course carries 5 CIPR CPD points

Mae’r cwrs yma werth 5 pwynt CPD CIPR