Summer Social with Alex Aiken and Comms Cymru

For the first time CIPR Cymru and Comms Cymru - the Public Service Communicators Network are coming together to host a Summer Social.

Alex Aiken, who will deliver the keynote is the Executive Director of Government Communications and is responsible for the UK Government communication strategy, managing the combined Prime Minister’s Office and Cabinet Office communications team and serves as Head of Profession for the Government Communications Service.

Free to both CIPR Cymru and Comms Cymru members it is a summer social not to be missed!

This course carries 5 CIPR CPD points

-----

Am y tro cyntaf mae CIPR Cymru a Comms Cymru, y Rhwydwaith Cyfathrebwyr Gwasanaethau Cyhoeddus, yn dod at ei gilydd i gynnal digwyddiad haf, ein Summer Social. 

Mae ein siaradwr gwadd Alex Aiken, yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Llywodraeth ac yn gyfrifol am strategaeth cyfathrebu Llywodraeth y DU a rheoli timau cyfathrebu Swyddfa’r Prif Weinidog a Swyddfa’r Cabinet, ynghyd a bod yn Bennaeth Proffesiwn ar gyfer Gwasanaeth Cyfathrebu’r Llywodraeth, GCS.

Yn rhad ac am ddim aelodau CIPR Cymru a Comms Cymru, peidiwch â cholli'r digwyddiad yma!

Mae’r cwrs yma werth 5 pwynt CPD CIPR