CIPR Cymru Autumn Conference 2018: PR and Democracy

CIPR Cymru Wales Autumn Conference 2018: PR and Democracy

2018 marks 100 years since the Representation of the People Act 1918, which was the first to give some women the right to vote and as well as extending the right to all men over the age of 21.

To mark this centenary, this year's CIPR Cymru Autumn Conference will be looking at the role that PR plays in democracy.

On the day we will hear from:

  • Cerys Furlong, Chief Executive of Chwarae Teg
  • Owen Evans, Chief Executive of S4C
  • Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales
  • Aaron Hill, Chair of Public Affairs Cymru
  • Cathy Owens and Nerys Evans, Directors at Deryn Public Affairs Agency

Who should attend?

The day will be filled with opportunities for learning and insight, networking and good topical debate. Whatever stage of your career and wherever you work, whether in-house, charity, agency or public sector, make sure you don’t miss out! 

The ticket cost includes refreshments and lunch.

CPD points
10 points will be available to CIPR members for attending this event!

##########################################################

Cynhadledd Hydref CIPR Cymru 2018: Cysylltiadau Cyhoeddus a Democratiaeth

Mae 2018 yn nodi 100 mlynedd ers pasio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918, a roddodd rhywfaint o ferched  a phob dyn dros 21 yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf.

I nodi'r canmlwyddiant hwn, bydd Cynhadledd Hydref CIPR Cymru eleni yn edrych ar y rôl y mae cysylltiadau cyhoeddus yn ei chwarae mewn democratiaeth.

Ar y diwrnod byddwn yn clywed gan: 

  • Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg
  • Owen Evans, Prif Weithredwr S4C
  • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
  • Aaron Hill, Cadeirydd Materion Cyhoeddus Cymru
  • Cathy Owens a Nerys Evans, Cyfarwyddwyr Cwmni Materion Cyhoeddus Deryn 

Pwy ddylai fynychu?

Bydd y diwrnod yn llawn cyfleoedd ar gyfer dysgu a mewnwelediad, rhwydweithio a thrafodaeth amserol dda. Ble bynnag yr ydych yn eich gyrfa a ble bynnag yr ydych yn gweithio, boed ar safle, mewn elusen, asiantaeth neu sector cyhoeddus, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan o hyn!

Mae cost y tocyn yn cynnwys lluniaeth a chinio.

Pwyntiau Datblygiad Personol Parhaus

 Bydd 10 pwynt ar gael i aelodau Grŵp CIPR am fynychu’r digwyddiad hwn!