Rise & Shine! Brexit...a working title

Brexit...a working title

Former Head of Communications for Brexit in Wales, Laurian Hubbard looks at the journey of Brexit - the highs, the lows and the forever changing Brexit landscape that made ‘crisis comms’ become the daily norm.

Planning for the unknown and constant change made for a resilient communicator - Laurian will also share her experience of becoming more resilient when working on one of the country's greatest communication challenges.

Bio:

Laurian Hubbard is the Head of Campaigns at the Intellectual Property Office for UK Government and the former Head of Communications for Brexit in Welsh GovernmentWith over ten years experience in communications for both the private and public sector, Laurian has worked in a variety of press, marketing and communications roles including the public sector in Australia, UK Government Cabinet Office and the Chambers of Commerce. She is one of the UK's youngest Chartered PR Practitioners and the CIPR Cymru 2016 Outstanding Young Communicator of the Year.

This event will be delivered in English.

Brexit…teitl gweithio.

Bydd Cyn-bennaeth Cyfathrebu ar gyfer Brexit yng Nghymru, Laurian Hubbard, yn sôn am y daith hir a barhaus sef Brexit – y pwyntiau uchel ac isel, a’r tirlun gwleidyddol ansicr sydd wedi gwneud y broses o ‘cyfathrebu mewn argyfwng’ (crisis comms) yn arfer dyddiol.

Bydd Laurian yn rhannu ei phrofiad o ddod yn gyfathrebwr proffesiynol mwy gwydn er mwyn ymdopi gydag un o heriau cyfathrebu mwyaf y wlad.

Bywgraffiad:

Laurian Hubbard yw Pennaeth Ymgyrchoedd yn y Swyddfa Eiddo Deallusol ar gyfer Llywodraeth y DU a Chyn-bennaeth Cyfathrebu ar gyfer Brexit yn Llywodraeth Cymru. Gyda dros deg mlynedd o brofiad cyfathrebu yn y sectorau preifat a cyhoeddus, mae Laurian wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau wasg, marchnata a chyfathrebu gan gynnwys yn y sector cyhoeddus yn Awstralia, Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU a Siambrau Masnach Prydain. Mae hi'n un o’r Ymarferwyr Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig ieuengaf y DU a Chyfathrebwr Ifanc Eithriadol y Flwyddyn CIPR Cymru 2016.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg.

This course carries
5 CIPR CPD points