Rise & Shine! Win that PRide Award - top tips for writing your entry

Entering the PRide Awards this year?

CIPR’s Head Judge in Wales, Laurian Hubbard (a former Outstanding Young Communicator of the Year) and Regional Judge Shayoni Lynn will be taking you through how to get your entry noticed by the people that judge them! They will be offering you their PRide ‘top tips’ for those award winning entries at this month’s Rise & Shine - book now!

This event will be delivered in English.

Cyflwyno cais ar gyfer Gwobrau PRide eleni?

Bydd Prif Farnwr CIPR yng Nghymru a chyn-enillwr gwobr Gyfathrebwr Ifanc Eithriadol y Flwyddyn, Laurian Hubbard, a’r Barnwr Rhanbarthol, Shayoni Lynn, yn sôn am sut allwch chi wneud yn siŵr bod eich cais chi'n sefyll allan a dal sylw'r beirniaid. Byddant yn cynnig ei awgrymiadau gorau ar yn ein sesiwn Rise and Shine mis yma – archebwch eich tocyn nawr!

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg.