Rise & Shine! Pitching to BBC Wales Digital News Team

Rise & Shine! Pitching to BBC Wales Digital News Team

The digital news team is at the forefront of BBC Wales’ journalism, combining breaking and developing news with accessible analysis and explanation of events. It aims to deliver the highest quality journalism, with a focus on younger and underserved audiences, and bring together output from the whole BBC Wales newsroom.

The senior team – Catryn Jenkins, Kate Scott-Williams, Ruth Thomas and Dan Lloyd will host a breakfast session at BBC Wales Broadcasting House in Llandaff to give you tips on how to pitch your stories.

BBC news online covers a broad range of stories and is always looking for interesting new lines and interviews to engage and inform the audience.

Learn more about how the team find and research stories and work with the rest of the newsroom to ensure the widest possible audience on online, TV and radio in English and Welsh. Find out what the team is looking for from PR professionals.

This event will be delivered in English.

Rise & Shine! Pitsio i Dîm Newyddion Digidol BBC Cymru

Mae'r tîm newyddion digidol ar flaen y gad o ran newyddiaduraeth BBC Cymru, gan gyfuno newyddion sy'n torri a datblygu gyda dadansoddiad hygyrch ac eglurhad o ddigwyddiadau. Ei nod yw cyflwyno newyddiaduraeth o'r ansawdd uchaf, gyda ffocws ar gynulleidfaoedd iau a dwyn ynghyd allbwn o ystafell newyddion gyfan BBC Cymru.

Bydd yr uwch dîm - Catryn Jenkins, Kate Scott-Williams, Ruth Thomas a Dan Lloyd yn cynnal sesiwn frecwast yn Nhŷ Darlledu BBC Cymru yn Llandaf i roi cyngor i chi ar sut i gyflwyno'ch straeon.

Mae newyddion ar-lein y BBC yn cwmpasu ystod eang o straeon ac mae’r tîm bob amser yn chwilio am linellau a chyfweliadau diddorol newydd i ymgysylltu a hysbysu'r gynulleidfa. Dysgwch fwy am sut mae'r tîm yn dod o hyd i straeon ac yn ymchwilio iddynt ac yn gweithio gyda gweddill yr ystafell newyddion i sicrhau'r gynulleidfa ehangaf bosibl ar-lein, teledu a radio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Darganfyddwch beth mae'r tîm yn chwilio amdano o weithwyr proffesiynol Cysylltiadau Cyhoeddus.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg.